Trả tiền vay trong thời kỳ hôn nhân

Hỏi:

Vì muốn đẹp hơn trong mắt chồng, tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng trong thời gian tôi nằm viện phẫu thuật thì chồng tôi lại nộp đơn ly hôn vì đã có người phụ nữ khác. Trước đó, tôi có nói với chồng là vay tiền của bạn để phẫu thuật và anh ta cũng đồng ý. Vậy khi ra tòa ly hôn, tôi có thể yêu cầu chồng tôi trả tiền mà tôi đã vay làm phẫu thuật không?

Trả lời:

Điều 25 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 có quy định về Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện như sau: “Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.”

Nghĩa là khi vợ hoặc chồng thực hiện giao dịch dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong gia đình thì đương nhiên được coi là đã có sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng và vợ chồng cùng phải liên đới chịu trách nhiệm. Và việc chị vay khoản tiền và dùng vào việc chữa bệnh cho chính bản thân chị trong khoảng thời gian hôn nhân vẫn tồn tại, mặc dù hiện nay chưa có giải thích cụ thể, song trong thực tiễn xét xử ly hôn vẫn có thể được coi là chị đã thực hiện giao dịch dân sự vì nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Và chị hoàn toàn có thể yêu cầu Tòa án yêu cầu chồng bạn chịu trách nhiệm chung về việc trả khoản nợ mà chị đã vay để chữa bệnh.