Tranh chấp thừa kế, di sản

Thừa kế di sản là sự chuyển dịch di sản của cá nhân đã chết cho những người còn sống. Mọi cá nhân có quyền để lại tài sản cho cá nhân hoặc tổ chức theo di chúc hoặc theo pháp luật, và đồng thời cũng có quyền hưởng di sản của người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Hãng luật Đức Chánh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế, cụ thể bao gồm các lĩnh vực tư vấn sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế

– Xác định di sản thừa kế;

– Cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

– Thủ tục từ chối nhận di sản,

– Xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

– Xác định thời hiệu về thừa kế;

– Tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.


2. Thừa kế theo di chúc

– Hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

– Soạn thảo nội dung di chúc;

– Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

– Lập di chúc chung của vợ chồng;

–  Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

– Giải thích nội dung di chúc.

tư vấn thừa kế


3. Thừa kế theo pháp luật:

– Các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

– Xác định người thừa kế theo pháp luật;

– Về thừa kế thế vị;

– Về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

– Về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

 

4. Tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc, di sản.

– Tư vấn quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản;

– Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản;

– Đại diện thân chủ tham gia thủ tục tố tụng, làm việc với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ kiện nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế, di sản tại Tòa án các cấp.

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

ĐIỆN THOẠI: (08)66.540.777

HOTLINE0912.11.43.53 (Ls Chánh)