Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể thực hiện trích lục khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong các trường hợp sau:

  1. Khai sinh từ năm 1953 trở về trước đăng ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.
  2. Khai sinh có yếu tố nước ngoài đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Khai sinh của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh mà sổ bộ hiện nay vẫn còn do Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Hồ sơ lập thành 01 bộ, gồm:

  1. Bản sao Giấy khai sinh cần sao lục (nếu có).
  2. Trường hợp không còn bản sao Giấy khai sinh thì nộp Phiếu cung cấp thông tin trích lục khai sinh (Theo mẫu Phiếu cung cấp thông tin)
  3. Sao y công chứng hộ chiếu.
  4. Giấy chứng nhận đổi tên (nếu có).

2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Hạnh