Trình tự thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, trong nền kinh tế toàn cầu hóa cùng xu thế hội nhập, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào thị trường non trẻ, đầy màu sắc và nhiều cơ hội ở Việt Nam, vì vậy nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng mạnh. Dưới đây là những thông tin cần thiết và cơ bản nhất về vấn đề này.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, họ phải thực hiện theo hai bước cơ bản: (i) Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư; sau đó, (ii) tiến hành thành lập công ty, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc con dấu pháp nhân và thông báo sử dụng mẫu dấu của công ty.

I. Trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Thủ tục:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

II. Trình tự thành lập công ty và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 1. Thủ tục:
 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.
 • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được sở KH-ĐT cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đi kèm theo danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có (đối với Công ty cổ phần).
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là toàn bộ những thủ tục bắt buộc và cơ bản nhất để giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập một công ty với 100% số vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quý khách có nhu cần thành lập công ty có vốn nước ngoài xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.luatducchanh.vn

Email: luatsu@luatducchanh.vn

T: 08 66540777

M: 0917.55.52.53 (Ms Thiên Thanh)