Tư vấn pháp luật

Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, nhu cầu về tư vấn pháp luật ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt  động tư vấn pháp luật rất đa dạng và được thực hiện bởi nhiều tổ chức khác nhau.

Là một tổ chức hành nghề luật sư, Hãng luật Đức Chánh luôn mong muốn sẽ là nơi tư vấn pháp luật cho các cá nhân, tổ chức khi có những thắc mắc cần được sự giải đáp từ phía Luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp.

tu-van-phap-luat

Lĩnh vực mà chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, bao gồm:

1. Tư vấn pháp luật Hình sự

2. Tư vấn pháp luật Dân sự, Thừa kế

3. Tư vấn pháp luật Lao động

4. Tư vấn pháp luật Đất đai, nhà cửa

5. Tư vấn pháp luật Hôn nhân & Gia đình

6. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp & Đầu tư

7. Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực khác

 


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Thanh