Viên chức có được làm giám đốc doanh nghiệp?

Hỏi:

Tôi hiện đang là viên chức làm nghiệp vụ bình thường, không có quản lý gì trong một trường đại học nhà nước. Tôi đang có ý định thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn cùng với một người bạn và tôi sẽ giữ chức danh giám đốc công ty này. Vậy điều này có ảnh hưởng gì tới công việc hiện tại tôi đang làm không?

 Trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Viên chức năm 2010 (LVC).

Theo đó tại Điều 14 LVC quy định rõ về quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”.

Vậy nên bạn được quyền góp vốn nhưng không được tham gia quản lý hay điều hành ở công ty đó. Nếu bạn muốn giữ chức vụ giám đốc công ty đó thì bạn phải thôi làm viên chức nhà nước.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777