Hỏi: Năm 2011, tôi ly hôn với chồng cũ và được Tòa án xử chia một mảnh vườn trong phần diện tích chung trước đây và một căn nhà cấp bốn trên đó. Nay muốn có sự riêng tư và độc lập hơn, tôi quyết định tự xây hàng rào bao quanh vườn trên phần đất của mình thì mẹ con chồng cũ tôi nhảy vào, không cho tôi rào vườn với lý do Toà án chỉ chia nhà trên đất. Không biết giờ tôi phải làm đơn đến cơ quan nào để được giải quyết, thủ tục như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (LTHADS)

Theo khoản 1 Điều 30 LTHADS “trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bản án chia tài sản ly hôn của bạn đã được Tòa án tuyên năm 2011 nên đến nay vẫn còn thời hiệu để yêu cầu thi hành án. Vậy nên bạn có thể gửi đơn đến Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền để yêu cầu thi hành bản án Tòa án đã tuyên.

Trình tự thủ tục như sau:

1. Đơn yêu cầu thi hành án:

– Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

– Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

– Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

– Nội dung yêu cầu thi hành án;

– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

2. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án:

– Người yêu cầu thi hành án tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng một trong các hình thức: nộp đơn hoặc trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự; gửi đơn qua bưu điện.

3. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777